سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

  1.  نظر حضرتعالی در مورد موسیقی و حدود گوش دادن به آن، ‌چیست؟

ج. به‌نظر اینجانب تمام آهنگ‌هایی که از آلات طرب می‌باشد حرام است و هیچ نوعی جایز نیست.

  1.  چنانچه كسی به ناچار در محیطی باشد كه نوار مبتذل پخش میشود و چارهای ندارد، تكلیفش چیست؟

ج. استماع و گوش دادن حرام است، ولی به گوش رسیدن آن حرام نیست. بنابراین، در صورت اضطرار، توقف در آن محیط مانعی ندارد، به موسیقی گوش ندهد؛ هرچند به گوش او برسد.

  1.  استفاده از آلات لهو و موسیقی، در مراسم عزاداری، چه حكمی دارد؟

ج. استفاده از آلات مذكور جایز نیست و تفاوتی بین مراسم عزاداری و جشن وجود ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: