سه شنبه: 8/اسف/1402 (الثلاثاء: 17/شعبان/1445)

افتخار به فرهنگ غدیر

هویّت و شخصیّت ما عجین با مسئله غدیر است. باید از غدیر تجلیل کنیم و برنامه‌های آن را باشکوه‌تر برگزار کنیم.

فرهنگ ما، فرهنگ اسلام و عدالت، ایمان و پرهیزکاری و فرهنگ غدیر است. افتخار هم می‌کنیم که ملتزم به شخصیّتی هستیم که بعد از وجود پیامبر گرامی اسلام(ص)، شخصیّت ممتاز جهان اسلام است.

موضوع: 
نويسنده: