وریز وجوهات
حضرت صادق، امام راستین پیشوا و مقتدای اهل دین   درّ بحر اصطفا، شمس هُدا افتخار اصفیا و اولیا   کرد احیا، شرع جدّش ‌مصطفی داد رونق، رسم و آئین ولا   صیت فضلش عرصه‌ی غبرا گرفت نهضت او سر بسر دنیا گرفت  ...
سه شنبه: 1400/03/25

نسخه مناسب چاپSend by email
مراسم عظیم دسته عزاداران علوی در مشهد مقدّس

موضوع:

چهارشنبه / 15 ارديبهشت / 1400