رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 1401/05/28

غسل مس میّت

مسأله527. اگر كسی بدن انسان مرده‎ای را كه سرد شده و غسلش نداده‎اند مس كند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مس میت نماید؛ چه در خواب مس كند و چه در بیداری، با اختیار مس كند یا بی‎اختیار، حتی اگر ناخن یا استخوان او به ناخن یا استخوان میت برسد، باید غسل كند، ولی اگر حیوان مرده‎ای را مس كند، غسل بر او واجب نیست.

مسأله528. برای مس مرده‎ای كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست اگر چه جایی را كه سرد شده مس نماید.

English
Subscribe to RSS - غسل، میت، مس