چهارشنبه: 1402/07/12

نسخه مناسب چاپSend by email
بیانات آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره-اردیبهشت 1402-مدرسه عالی دارالشفاء
  • کتاب منتخب الاثر مهمترین اثرمهدوی حوزه قم در یکصدسال گذشته است.
  • بدون تردید اگر در حوزه حدیثی کلامی بخواهیم یکی از آثار درخشنده را برشماریم باید به کتاب منتخب الاثر آیت العظمی صافی گلپایگانی اشاره کنیم.
  • آثار مهدوی بسیار است اما کتابی که بتواند موج آفرین و حرکت ساز باشد ونظر متفکران بزرگ را بخود جلب کند ودر صدر همه آثار قرار بگیرد کتاب منتخب الاثر است.
  • از امتیازات کتاب منتخب الاثر تبویب و تنظیم و مهندسی عالی حدیث است.
  • حقیقتا کتاب منتخب الاثر شایسته این است که به عنوان درس در مجامع تخصصی حوزوی قراربگیرد.
  • کتاب منتخب الاثر مبتنی بر یک دستگاه و منهج  اجتهادی متمثل در فقه و اصول و کلام و حدیث و رجال و درایه است وآن منهج جامع در این کتاب تجلی کرده است.
  • یکی از نقاط مهم کتاب منتخب الاثر مکتب رجالی ممتاز و متمایز آن است که تحت تاثیر مکتب رجالی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی است.

 

لینک ویدئویی بیانات آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره

دوشنبه / 1 خرداد / 1402