سه شنبه: 1403/03/8

سند افتخار بشریّت و زنده‌ترین برنامه زمامداری

یكی از اسناد مهمّ افتخار جامعة اسلام مخصوصاً تشیّع، عهدنامة امیرمؤمنان‌‌(علیه‌السلام) به مالك اشتر است[1] كه پس از قریب به هزار و چهارصد سال، همچنان معتبرترین اعلامیّه حقوق بشر است.

جملات و عبارات این عهدنامه، در هر یك از قسمت‌های مختلف مملكت‌داری و توجّه ‌به حقوق جامعه و حفظ جنبه‌های مختلف، ارزنده و جالب و اعجازآمیز است.

فارسی
شنبه / 9 اسفند / 1393
اشتراک در RSS - افتخار، بشریت، زنده‌ترین، زمامداری