وریز وجوهات
بي‎ترديد كساني كه مي‎خواهند اسلام را در آينه اعمال و رفتار اجتماع مسلمانان اين عصر ببينند و آن جمال نوراني و خورشيد جهان تاب را در چنين منظر و آيينه تيره و تار زيارت كنند، سخت در اشتباه‌ هستند. اگر تصوير چهره اسلام ممكن بود و يك نفر آگاه به تمام...
دوشنبه: 1399/03/12
مرجع عالیقدر : همه‌ی مسلمانان باید مقامات و مشاهد اسلامی در حرمین شریفین را گرامی بدارند