يكشنبه: 1403/03/27
نسخه مناسب چاپSend by email
کسی که نذر کرده ولی برایش مقدور نیست

 

 

سوال:
كسى نذر كرده كه مادام العمر در دهه عاشورا عزاداران را اطعام نمايد و مدتى هم باين نذر عمل كرده است ولى اكنون برايش مقدور نيست وظيفه او چيست؟

 

جواب:
در فرض سؤال، تا حدى كه مقدور نيست تكليفى ندارد و اگر مجدّداً قدرت پيدا كرد، از تاريخ حصول قدرت به بعد بر طبق نذر بايد عمل كند.

چهارشنبه / 17 آبان / 1402