پنجشنبه: 1403/05/4
نسخه مناسب چاپSend by email
احکام روزه شماره 2

سوال 1:

حکم استفاده از اسپريهاي خوشبو کننده دهان در ماه مبارک رمضان و حالت روزه چيست؟

 جواب:

اگر داخل حلق شود مبطل روزه است.

 

 

سوال 2:

اينجانب در طول روز بعلت تنگي نفس يک يا دو نوبت از داروي اسپري ضد احتناق ريه (اسپري سالبوتامول وينتالکس) به ناچار استفاده مي‌شود که باعث گشايش راه تنفسي مي‌شود نظر آن مرجع گرامي در خصوص حکم استفاده نمودن از اسپري در ايام ماه مبارک رمضان و صحيح يا ابطال بودن روزه را اعلام فرمائيد؟

 جواب:

در مفروض سؤال چنانچه ناچار از استفاده آن در روز باشد اشکال ندارد و روزه را بگيرد لکن اگر قبل از ماه مبارک رمضان بعد عارضه اش برطرف شود بنابر احتياط قضاي روزه ها را نيز بگيرد و اگر عارضه تا ماه رمضان بعد ادامه يافت بنابر احتياط براي هر روز يک مدّ طعام (750گرم) گندم يا جو بعنوان کفاره به فقير غير سيّد بدهد و ديگر قضا ندارد

 

 

سوال 3:

آيا قرص زير زباني (فشار خون) براي روزه دار اشکال دارد (چيزي از آن پائين نمي رود ولي از طريق زير زبان جذب مي شود.

 جواب:

چنانچه چيزي واردحلق نشود ضرري به روزه ندارد.

 

 

سوال 4:

. آيا اگر قطره در بيني يا گوش يا چشم بريزيم و طعمش در دهان بيايد و دهان را تلخ کند و مزه دهان تغيير کند روزه اشکال پيدا مي کند؟ راه معالجه چيست؟

 جواب:

چنانچه داخل حلق نشود روزه اشکال ندارد.

 

 

سوال 5:

. انسان روزه دار مي تواند به جاهايي مثل سونا که هوا کاملاً با بخار آب اشباع شده برود يا اينکه مانند گردوغبار محسوب مي شود يا اينکه مانند آب محسوب مي شود؟

 جواب:

اگر بخار موجود درآنجا غليظ باشد به احتياط واجب روزه دار نبايد به آنجا برود.  واگر بخار به قطرات آب تبديل شود و فرو رود مبطل روزه است.

 

 

سوال 6:

اگر براي شستن دهان و دندان که بد بو شده است و دهان داراي بوي بدي است، مضمضه کنيم و آب بي اختيار فرو رود، آيا قضا لازم است؟

 جواب:

بنا بر احتياط قضاء لازم است.

 

 

سوال 7:

در ماه رمضان بعض از اوقات از روي اختيار يا عدم اختيار آب وارد دهان ميشود ( گاه براي شستن و گاه براي آب کشيدن ). سؤال اينکه معيار و ملاک بيرون ريختن اين آب از دهان چقدر است؟ و چند مرتبه بايد آب را از دهان خارج کنيم تا يقين حاصل شود که آبي که در دهان است مترشّح از بزاق دهان است و از خارج نيست؟ ( بنده خود گاهي بيش از 3 مرتبه اين عمل را انجام ميدهم.

 جواب:

حدّ معيّني ندارد بايد به قدري بيرون بريزد که بطور متعارف يقين کند آب در دهان نمانده ولي نبايد تکرار آن از جهت وسوسه باشد.

 

 

سوال 8:

اگر شخص روزه دار،داراي مرضي است که روزه براي او ضرر ندارد (مثل کمردرد) و ليکن مجبوراست که براي بهبودي آن روزانه قرص مصرف کند. آيا بعد از استفاده از قرص، امساک در بقيه روزه واجب است؟ و آيا از صبح مي تواند يکي از مفطرات را انجام بدهد؟

 جواب:

اگر براي بيماري ناچار به مصرف قرص در روز است، روزه گرفتن بر او واجب نيست و امساک هم لازم ندارد.

 

 

سوال 9:

خانمي در سحر ماه مبارک رمضان بدون اينکه اختبار کند که پاک است، وارد صبح مي شود و يک ساعت بعد از اذان خود را پاک مي بيند ولي يقين ندارد که قبل از اذان صبح پاک شده است آيا روزه اين روز براو واجب است؟.

 جواب:

با فرض عدم يقين به طهارت قبل از اذان روزه بر او واجب نيست و احتياط در امساک و قضاء ترک نشود.

 

 

سوال10:

شخصي در ماه مبارک مسافر بوده است و در حين برگشت به وطن خوابش مي رود لذا وقتي از خواب بيدار مي شود که به وطن رسيده است و شک دارد که هنگام اذان ظهر در وطن بوده است و يا خارج از وطن.  آيا روزه او صحيح است؟

 جواب:

در فرض سؤال احتياط امساک آن روز و قضاء آن است.

 

 

سوال11:

فرموده ايد که اگر کسي بدون تحقيق مشغول خوردن سحري شود و بعد بفهمد که صبح شده است بايد اين روز را قضا کند وليکن اين روز را بايد تأدبا امساک داشته باشد حال اگر کسي اين امساک را رعايت نکند آيا بايد کفاره بدهد؟

 جواب:

کفاره دارد

 

شنبه / 4 فروردين / 1403