پنجشنبه: 1403/05/4

گزارش تصویری دیدار جمعی از علمای گلپایگان در آستانه دومین سالگرد آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره
شنبه / 14 بهمن / 1402