پنجشنبه: 1403/04/28

گزارش تصویری دیدار نمایندگان محترم عتبه مقدسه حسینی در موسسه وارث الانبیا در قم با استاد عالیقدرحاج محمد حسن صافی گلپایگانی
پنجشنبه / 7 دى / 1402