سه شنبه: 1403/03/8

درجات امر به معروف و نهی از منكر

مسأله 2863. لازمه ایمان به خداوند متعال و ایمان به انبیاء عظام صلوات الله علیهم اجمعین و ایمان به احكام الهی آن است كه شخص مؤمن، قلباً از منكر و معصیت خداوند متعال، منزجر باشد، و منكر را قلباً انكار كند.

فارسی
يكشنبه / 26 بهمن / 1393
اشتراک در RSS - امر به معروف، نهی از منکر، درجات