پنجشنبه: 1403/03/24

79
اهمیت کشاورزی و عمران
و نقش آن در خودکفایی و آبادانی جامعه[1]

بسم الله الرحمن الرحیم

فارسی
شنبه / 21 اسفند / 1395
اشتراک در RSS - اهمیت، کشاورزی، عمران، خودکفایی، آبادانی، جامعه