پنجشنبه: 1403/03/24

توبه

571. اگر زنی شوهردار مرتكب خلاف شرعی گردید و سپس پشیمان شد، و توبه كرد، آیا لازم است به شوهر بگوید، و رضایت او را جلب كند؟

بر او واجب است كه از این عمل شنیع توبه كند، و از گفتن آن به دیگران حتی شوهر جداً اجتناب نماید.

فارسی
پنجشنبه / 16 ارديبهشت / 1395
اشتراک در RSS - توبه