دوشنبه: 1403/04/25

نماز

 

فارسی
چهارشنبه / 27 بهمن / 1395
فارسی
چهارشنبه / 8 ارديبهشت / 1395

نماز

نماز مهم‌ترین اعمال دینی است، كه اگر مقبول درگاه خداوند عالم بشود، عبادت‌های دیگر نیز قبول می‎گردد و اگر نماز پذیرفته نشود، اعمال دیگر نیز قبول نخواهد شد.

همان‌طور كه اگر انسان، در شبانه‌روز پنج نوبت خود را در نهر آبی شستشو كند، چرك در بدنش نمی‎ماند، نمازهای پنج‌گانه هم انسان را از گناهان پاك می‎كند.

سزاوار است انسان نماز را در اوّل وقت بخواند و كسی كه نماز را سبك بشمارد، مانند كسی است كه نماز نمی‎خواند.

پیامبر اكرم(ص) فرمود:

فارسی
چهارشنبه / 12 فروردين / 1394

مسأله 1272. هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً كم یا زیاد كند اگر چه یك حرف آن باشد، نماز باطل است.

مسأله 1273. اگر به واسطه ندانستن مسأله، چیزی از واجبات غیر ركنیه نماز را كم یا زیاد كند، نماز باطل است، مگر آن كه كم‌كردن واجبات به جهت جهل قصوری باشد كه در این صورت احتیاط، اعاده نماز است، ولی چنان‌چه به واسطه ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند، یا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند، یا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشا را چهار ركعت بخواند، نمازش صحیح است.

فارسی

مسأله1168. شكستن نماز واجب از روی اختیار حرام است، ولی برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی، مانعی ندارد.

مسأله1169. اگر حفظ جان خود انسان، یا كسی كه حفظ جان او واجب است، یا حفظ مالی كه نگهداری آن واجب می‎باشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد، باید نماز را بشكند.

فارسی
فارسی

واجبات نماز یازده چیز است:

اول ـ نیت.

دوم ـ قیام، یعنی ایستادن.

سوم ـ تكبیرة الاحرام، یعنی گفتن اللهُ أَكْبَر در اول نماز.

چهارم ـ ركوع.

پنجم ـ سجود.

ششم ـ قرائت.

هفتم ـ ذكر.

هشتم ـ تشهد.

نهم ـ سلام.

دهم ـ ترتیب.

یازدهم ـ موالات، یعنی پی‎درپی‌بودن اجزاء نماز.

فارسی

مسأله907. نمازخواندن در چند جا مكروه است، و از آن جمله است: حمام، زمین نمك‎زار، مقابل انسان، مقابل دری كه باز است، در جاده و خیابان و كوچه اگر برای كسانی كه عبور می‎كنند زحمت نباشد، و چنان‌چه زحمت باشد، حرام و نماز باطل است، مقابل آتش و چراغ و در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد، مقابل چاه و گودالی كه محل بول باشد، روبروی عكس و مجسمه چیزی كه روح دارد مگر آن كه روی آن پرده بكشند، در اطاقی كه جنب در آن باشد، در جایی كه عكس باشد اگر چه روبروی نمازگزار نباشد، مقابل قبر، روی قبر، بین دو قبر و در قبرستان.

فارسی

مسأله902. در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند، و بهتر از همه مسجدها، مسجد الحرام است، و بعد از آن مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله، و بعد از آن مسجد كوفه، و بعد از آن مسجد بیت المقدس، و بعد از آن مسجد جامع هر شهر، و بعد از آن مسجد محله، و بعد از آن مسجد بازار است.

مسأله903. برای زن، نمازخواندن در خانه بلكه در صندوقخانه و اطاق عقب بهتر است.

فارسی

آن كه جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و سر انگشتان پای او بیش از چهار انگشت بسته پست‎تر یا بلندتر نباشد، و تفصیل این مسأله در احكام سجده گفته می‎شود.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نماز