پنجشنبه: 1403/03/24

43
هماهنگی علم و عمل
و توجه به اخلاق در تعلیم و تربیت[1]

بسم الله الرحمن الرحیم

باید در آموزش و پرورش افراد متعهدی داشته باشیم تا بتوانند جوانان و نوجوانان ما را در مسیر ایمان و ولایت اهل‌بیت^ و اخلاق حمیده تربیت کنند و علاوه بر جنبه‌های علمی ‌که آن‌هم اهمیت دارد در جنبه‌های عملی هم آنها را تربیت کنند.

فارسی
دوشنبه / 9 اسفند / 1395
اشتراک در RSS - هماهنگی، علم، عمل، اخلاق، تعلیم، تربیت