پنجشنبه: 1403/03/24

سلسله مباحث امامت و مهدویت (3)

 

 

ولایت تکوینی و ولایت تشریعی

فارسی
دوشنبه / 4 اسفند / 1393
اشتراک در RSS - ولایت تکوینی، ولایت تشریعی