سه شنبه: 1403/03/8

  1.  لطفاً نظرتان را در مورد پولی که به حساب بانک گذاشته می‌شود و به آن سودی تعلق می‌گیرد بیان فرمایید؟

ج. در فرض سؤال، اگر پول خود را به بانک به عنوان وام ندهید، بلکه بانک را وکیل کنید که با پول شما معامله مشروع با رعایت شرایط آن انجام دهد و بانک آن مبلغ را به عنوان منافع معاملات بدهد اشکال ندارد.

فارسی
سه شنبه / 8 مهر / 1393
اشتراک در RSS - قرض و ربا