پنجشنبه: 1403/03/24

  1. چنانچه یكی از كاركنان بانك‌ها یا مؤسسات دولتی با استفاده از اسم و عنوان و تخصص خود در ساعات غیراداری برای كسی كه مشتری بانك یا مؤسسه است كار کند و حقوق دریافت نماید درصورتی‌كه در بانك یا مؤسسه خود به تخصص او نیاز باشد و حاضر به انجام كار اضافی نگردد، حقوق دوم او چه وضعی دارد آیاحلال است یا حرام؟

ج. جایز است كارمند در غیر ساعات اداری برای دیگران كار کند، و شرعاً ملزم به قبول اضافه‌كاری در اداره نیست.

فارسی
سه شنبه / 8 مهر / 1393
اشتراک در RSS - قوانين و مقررات