دوشنبه: 1403/04/25

 تصریح قرآن به مسئله ولایت

س. اگر ولایت على و فرزندانش رکنى از ارکان ایمان است که ایمان بدون آن تحقّق نمى‌یابد و هرکس به ولایت على و فرزندانش ایمان نداشته باشد سزاوار دوزخ است، پس چرا این رکن بزرگ ایمان در قرآن به‌صراحت بیان نشده است؟

فارسی
شنبه / 9 اسفند / 1393

مفهوم و مدلول لفظى ولایت تكوینى

در ولایت تكوینى، ممكن است تكوین صفت ولایت باشد و در مقابلِ ولایت ازلى قدیمى و غیرحادث و غیرتكوینى الهى اطلاق شود و به‌عبارت‌دیگر، به آن ولایت غیرتكوینى الهى اطلاق شود و به‌عبارت‌دیگر، از آن ولایت حادث و ایجادشده اراده شود.

بنابر این احتمال، ولایت تكوینى چند نوع است:

فارسی

معناى ولایت تكوینى

بدیهى است بحث ما در این رساله، بحثى علمى، اعتقادى و دینى است و بحث لفظى نیست و فرقى نمى‌كند كه خصوص این لفظ (ولایت تكوینى و ولایت تشریعى) در قرآن مجید و احادیث شریفه باشد یا نباشد؛ زیرا اگر لفظ و اصطلاحى در قرآن و حدیث نباشد، دلیل بر آن نیست كه معنایى كه از آن اراده مى‌شود و براى آن اصطلاح كرد‌ه‌اند، به الفاظ و تعابیر دیگر در قرآن و حدیث بیان نشده و مورد نفى و اثبات قرار نگرفته باشد و نتوان حقّ یا باطل‌بودن آن معنا را از كتاب و سنّت استفاده نمود.

فارسی

ولایت تكوینى و تشریعی

 

فارسی
اشتراک در RSS - ولایت