پنجشنبه: 1402/12/10

گزارش تصویری دیدار دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیئت همراه با استاد محمد حسن صافی گلپایگانی
پنجشنبه / 27 مهر / 1402