سه شنبه: 1403/03/8
نسخه مناسب چاپSend by email
احكام نماز عيد فطر

 

× نماز عید فطر در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و باید به جماعت خوانده شـود. و در زمـان مـا كه امام علیه السلام غایب است، مستحب مى‌باشد. و مى‌شود آن را به جماعت یا فرادى خواند ولى احتیاط این است كه به جماعت آن را رجاءاً بخواند.
× وقت نمازعید فطر از اول آفتاب روز عید تا ظهر مى‌باشد.
× مستحب است در عید فطر، بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند و زكات فطره را هم بدهند یا جدا نمایند و بعد، نماز عید را بخوانند.
× نماز عید فطر دو ركعت است كه در ركعت اول بعد از خواندن حمد وسوره، باید پنج تكبیر بگوید و بعد از هر تكبیر یك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم، تكبیر دیگرى بگوید و بـه ركـوع رود و دو سـجده بجا آورد و برخیزد و در ركعت دوم چهار تكبیر بگوید و بعد از هر تكبیر قنوت بخواند و تكبیر پنجم را بگوید و به ركوع رود وبعد از ركوع دو سجده كند وتشهد بخواند و نماز را سلام دهد.
× در قنوت نماز عید فطر، هر دعا وذكرى بخوانند كافى است، ولى بهتر است ایـن دعـا را بـخوانند: اللهم اهل الكبریا والعظمة واهل الجود والجبروت واهل العفو والرحمة واهل الـتـقـوى والـمغفرة اسالك بحق هذا الیوم الذى جعلته للمسلمین عیداً ولمحمد ذخراً وشرفاً وكـرامة ومزیداً ان تصلى على محمد وآل محمد وان تدخلنى فى كل خیر ادخلت فیه محمداً وآل مـحـمد وان تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمداً وآل محمد صلواتك علیه وعلیهم. اللهم انى اسالك خیر ما سألك به عبادك الصالحون واعوذ بك ممااستعاذ منه عبادك المخلصون.
× در زمان غایب بودن امام علیه السلام مستحب است بعد از نماز عید فطر، دو خطبه بـخـوانـند، و بهتر آن است كه در خطبه عید فطر احكام زكات فطره را بگویند.
× نماز عید سوره مخصوصى ندارد ولى بهتر است كه در ركعت اول آن سوره شمس (سـوره 91) و در ركـعت دوم سوره غاشیه (سوره 88) را بخوانند، یا در ركعت اول سوره سبح اسم (سوره 87) و در ركعت دوم سوره شمس (سوره 91) را بخوانند.
× مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند ولى در مكه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.
× مستحب است پیاده و پابرهنه و با وقار به نماز عید بروند و پیش از نماز غسل كنند و عمامه سفید بر سر بگذارند.
× مستحب است در نماز عید بر زمین سجده كنند و در حال گفتن تكبیرها، دست‌ها را بـلـند كنند وكسى كه نماز عید مى‌خواند، اگر امام جماعت است یا فرادى نماز مى‌خواند، نماز را بلند بخواند.
× بعد از نماز مغرب و عشا شب عید فطر و بعد از نماز صبح آن و بعداز نماز عید فطر بلكه بعد از نماز ظهر وعصر روز عید نیز مستحب است این تكبیرها را بگوید: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر على ما هدانا.
× احـتـیـاط مستحب آن است كه زن از رفتن به نماز عید خوددارى كند ولى این احتیاط براى زن پیر نیست.
× در نماز عید هم مثل نمازهاى دیگر، مأموم باید غیر از حمد و سوره چیزهاى دیگر نماز را خودش بخواند.
× اگر مأموم موقعى برسد كه امام مقدارى از تكبیرها را گفته بعد از آن كه امام به ركـوع رفـت باید آنچه از تكبیرها و قنوت‌ها را كه با امام نگفته خودش بگوید و اگر در هر قنوت یك سبحان الله و یك الحمدلله بگوید كافى است.
× اگـر در نـماز عید موقعى برسد كه امام در ركوع است چنانچه بتواند اقتدا كند وتـكبیرها و قنوت‌ها را مختصراً اگر چه به یك سبحان الله باشد بگوید و درك ركوع امام كند اشكالى ندارد والا احتیاط آن است كه در حال ركوع اقتدا نكند.
× اگر در نماز عید یك سجده یا تشهد را فراموش كند، احتیاط آن است كه بعد از نماز آن را بجا آورد و نیز اگر كارى كه براى آن سجده سهو لازم است پیش آید، بنابر احتیاط باید بعد از نماز دو سجده سهو بنماید.
 

 

 

شنبه / 26 فروردين / 1402