پنجشنبه: 1402/12/10
نسخه مناسب چاپSend by email
آيا احكام شرع مقدس اسلام بر اساس مصلحت و مفسده است؟

 

#گفتمان اعتقادی
#پرسش و پاسخ 

 

 

سوال : آيا احكام شرع مقدس اسلام بر اساس مصلحت و مفسده است؟ اگر جواب مثبت است، آيا فهم اين مصالح و مفاسد براى همه ممكن مى باشد؟

 

جواب: هر عملى واقعاً يا داراى مصلحت است يا مفسده، و يا از جهاتى مصلحت دارد و از جهاتى مفسده، و يا نه مصلحت دارد و نه مفسده، و اين، از امور واقعيه است، اما چون دانش انسان، احاطه ى به آن ندارد،  نمى تواند تعيين كند كه كدام عمل مصلحت دارد و ميزان مصلحت آن چه مقدار است،
امّا خداوند متعال كه آفريننده همه چيز است، مصالح و مفاسد واقعى همه چيز را مى داند، و با ارسال پيامبران و كتب آسمانى و فرامين و دستوراتى كه فرستاده، انسان را به آنچه مصلحت وى درآن است راهنمايى و ارشاد نموده، و از آنچه برايش مفسده دارد نهى نموده و بازداشته است؛
و همه احكام و مسائل شرعى بر اساس همان مصالح و مفاسد واقعى مى باشد.

 

 

 برگرفته از کتاب معارف دین تالیف آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره
 

پنجشنبه / 20 مهر / 1402