پنجشنبه: 1402/12/10
نسخه مناسب چاپSend by email
راه شرعی کسب سود از پول سپرده

 

 

براى اينكه پولى را به كسى بدهيم كه كاسبى كند و سودى به صاحب پول بدهد راه صحيح شرعى آن چيست؟

 

جواب
پول را به عنوان مضاربه به كاسب بدهد كه او با آن معامله كند به اين صورت كه مثلًا ثلث يا نصف يا ربع درآمد متعلّق به صاحب پول و دو ثلث يا نصف يا سه چهارم متعلق به كاسب و عامل باشد و اگر سرمايه تلف شود از صاحب سرمايه باشد و كاسب ضامن نباشد.

 

شنبه / 29 مهر / 1402