پنجشنبه: 1403/03/24

سقط جنین

471. در هفتههای اول حاملگی كه هنوز خلقت جنین كامل نشده است، سقط جنین چه صورتی دارد؟

پس از انعقاد نطفه، سقط جنین حرام است و موجب دیه می‎گردد و دیه آن برحسب مراحل خلقت جنین از بیست تا هزار دینار طلا است. ]دینار معادل 18 نخود طلای مسكوك است[

 

472. سقط جنین نامشروع، چه حكمی دارد؟

جایز نیست.

فارسی
چهارشنبه / 15 ارديبهشت / 1395
اشتراک در RSS - سقط، جنین