سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

سقط جنین

471. در هفتههای اول حاملگی كه هنوز خلقت جنین كامل نشده است، سقط جنین چه صورتی دارد؟

پس از انعقاد نطفه، سقط جنین حرام است و موجب دیه می‎گردد و دیه آن برحسب مراحل خلقت جنین از بیست تا هزار دینار طلا است. ]دینار معادل 18 نخود طلای مسكوك است[

 

472. سقط جنین نامشروع، چه حكمی دارد؟

جایز نیست.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: