سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مسح

42. مسح سر بر موهای روغن زده شده چگونه است؟

 

اگر روغن به‌قدری زیاد نباشد كه مانع از رسیدن آب وضو در حال مسح به موها یا پوست جلوی سر باشد، اشكال ندارد.

43. شست پای شخصی شكسته است و روی آن انگشت را گچ گرفتهاند، اگر گچ پاك باشد آیا برای مسح پا نیازی به پارچه اضافی است؟ و یا میتوان روی همان گچ را مسح نمود؟

لازم نیست مسح حتماً بر روی شست پا انجام شود و مسح، یكی از انگشتان دیگر هم كافی است. بنابراین، وقتی مانعی مثل گچ یا باند یا لاك بر روی شست باشد، باید از سر انگشت دیگر مسح كرد و جای جبیره نیست.

 

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: