شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

شرایط واجب شدن زکات

303. پرداخت زكات گندم و جو در چه زمانی لازم است؟

وقتی‌كه گندم و جو دانه می‎بندد، وقت تعلق زكات است و پرداخت آن در زمان جمع‎آوری محصول است.

304. زكات سرمایه چند درصد آن میباشد؟

نظر مشهور فقهای شیعه آن است كه زكات به نُه چیز تعلق می‎گیرد، و زكات سرمایه كسب واجب نیست.

305. اگر شخصی مخارج سالش را نداشته باشد، ولی گندم او به حدّ نصاب برسد، زكات بر او واجب است، یا خیر؟

بلی، باید زكات گندم خود را بپردازد، و اگر فقیر است، دیگران می‎توانند به او زكات بدهند.

306. زمان پرداخت زكات فطره چه موقع است؟ آیا میتوان برای رساندن به فقیر خاصی پرداخت زكات را به تأخیر انداخت؟

زمان پرداخت زكات فطره در روز عید فطر است و برای پرداخت به فقیر خاصی می‎توان به تأخیر انداخت؛

 

اما نباید در پرداخت آن مسامحه و كوتاهی گردد و می‎توانید به‌وسیله پست یا بانك برای او ارسال نمایید.

307. آیا كسانی كه محصول خود را به‌صورت غوره یا انگور می‌فروشند و آن را كشمش نمی‌كنند واجب است زكات بپردازند.

درصورتی‌كه ‌كشمش آن به حد نصاب برسد زكات دارد، هرچند انگور آن به مصرف برسد و تبدیل به كشمش نشود.

308. چرا علمای شیعه زكات را فقط در نه چیز میدانند؟ بهتر نیست كه به‌جای زكات شتر از وسایل موتوری مثل ماشین و نیز مثل كارخانجات، زكات گرفته شود؟

به نظر علمای شیعه، زكات، یك واجب مالی است كه مورد و مصرف آن بر طبق روایات اهل‌بیت عصمت و طهارت^، تعیین شده است؛ اما نسبت به ماشین و كارخانجات و سایر اموال، هرگاه حكومت اسلامی نیاز داشته باشد، به ‌مقداری‌ كه ضرورت داشته باشد و مصلحت بداند، می‎تواند از آنها مالیات دریافت ‌كند و مورد مصرف را خود تعیین می‎كند و نیازی به‌ گسترش موارد زكات نیست.

 

موضوع: 
نويسنده: