سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

اجاره

385. فرق بین اجاره شخص و جعاله چیست؟

الف. در اجاره برخلاف جعاله باید مدت معلوم باشد.

ب. عقد اجاره لازم است؛ اما عقد جعاله جایز است؛ یعنی طرفین می‎توانند عقد را به‌هم بزنند.

ج. در اجاره پس از خواندن صیغه، اجیر، مالكِ مال‌الاجاره می‎شود؛ ولی در جعاله، تا كار انجام نگیرد، عامل، نمی‎تواند طلب مزد كند.

386. اگرخانهای را به مبلغی اجاره كنیم، آیا میتوانیم آن را به مال‌الاجاره بیشتر، به دیگری اجاره دهیم؟

اگر درعقد اجاره، مالك با مستأجر شرط نكرده باشد كه فقط خود او از مورد اجاره استفاده كند، مستأجر می‎تواند آن را به دیگری اجاره دهد. البته چنانچه تعمیری در آن انجام نداده باشد، نمی‎تواند مال‌الاجاره بیشتری از مستأجر دوم بگیرد.

387. آیا مستأجر بدون اجازه مالك میتواند تغییر كاربری مغازه را بدهد؟

چنانچه درضمن اجاره، شغل خاصی شرط شده باشد، تغییر آن بدون اجازه مالك جایز نیست.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: