شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

احکام اعتكاف

269. آیا كسی كه معتكف شده میتواند روزههای سه روز اعتكاف را به‌عنوان نذری یا قضا یا كفاره حساب كند؟

بلی، می‎توان روزه قضا و كفاره و نذر را در اعتكاف به‌جا آورد و لازم نیست روزه، برای خصوصِ اعتكاف باشد.

270. آیا در اعتكاف، حیاط مسجد حكم مسجد را دارد؟

حیاط مسجد حكم مسجد را ندارد؛ مگر آنكه معلوم شود حیاط را هم به‌عنوان مسجد وقف كرده‎اند.

271. آیا برای رفتن به نماز جمعه، میتوان از محل اعتكاف خارج شد؟

ظاهراً از مواردی است كه می‎توان خارج شد ولی باید حداقل زمان لازم را رعایت كرد.

272. درصورتی‌كه شخص در روز سوم اعتكاف مریض شود یا اضطراری پیش آید میتواند اعتكاف را به‌هم بزند؟

درصورتی‌كه از گرفتن روزه معذور باشد اعتكاف باطل می‎شود ولی كفاره ندارد.

273. آیا كسانی كه به مكه میروند، میتوانند در

 

مسجدالحرام معتكف شوند؟

اگر قصد اقامه ده روز در مكه را داشته باشند، یا نذر روزه در سفر نموده باشند، اعتكاف اشكال ندارد و الا روزه صحیح نیست، و اعتكاف باطل است.

274. آیا در روزهای اعتكاف میتوانیم در كلاس درس شركت كنیم؟

رفتن به كلاس درس از موارد مجاز خروج از محل اعتكاف نیست.

275. اگر در حال اعتكاف، جایی از بدن نجس شود، آیا لازم است فوراً آن را تطهیر كنیم؟

خیر، تطهیر آن، وجوب فوری ندارد.

276. آیا در حال اعتكاف، لازم است دائماً با وضو باشیم؟

دائم وضو داشتن در حال اعتكاف، واجب نیست؛ هرچند با وضو بودن، در هر حال، مستحب است.

277. اگر شخص در ایام اعتكاف در مسجد، جنب شود، چه وظیفهای دارد؟

چنانچه محتلم شده باشد، باید فوری از مسجد خارج شده، غسل جنابت انجام دهد و اعتكافش صحیح است؛ ولی اگر جنابت عمدی و بر اثر استمنا و مانند آن باشد، اعتكاف باطل می‎گردد.

 

278. حداقل و حداكثر اعتكاف چقدر است؟

حداقل اعتكاف، سه روز است و حداكثری برای آن تعیین نشده است، و هرگاه دو روز به اعتكاف اضافه كند، اعتكاف روز سوم واجب می‎شود، و افضل ایام اعتكاف ده روز آخر ماه رمضان است.

279. آیا در اعتكاف، اجازه پدر و مادر لازم است؟

در صورت عدم ایذا، اذن والدین شرط نیست، بلی اگر فرزند بداند كه پدر یا مادر، از انجام اعتكاف، به جهت مهربانی و شفقت بر او، ناراحت می‎شوند، باید رضایت ایشان را جلب نماید و با نهی آنها، اعتكاف باطل می‎گردد.

280. برای اعتكاف مستحب به مسجد رفتهایم؛ آیا می‌توانیم آن را به‌هم بزنیم؟

اعتكاف مستحبی را می‌توان قبل از پایان روز دوم برهم زد ولی اگر دو روز اعتكاف را در مسجد گذرانده باشید، اعتكاف روز سوم بر شما واجب می‌شود.

281. آیا اعتكاف در همه مساجد شهر صحیح است؟

اعتكاف باید در مسجد جامع شهر باشد و در سایر مساجد و یا در نمازخانه‎های دانشگاه، صحیح نیست.

مسجد جامع، مسجدی است كه برای گروه خاصی ساخته نشده است در مقابل مسجد بازار و قبیله و محله

 

كه در آنها معظم اهل بلد جمع نمی‎شوند و آماده برای اجتماع آنها هم نشده است، ممكن است مسجد جامع متعدد و نزدیك به هم باشد.

282. در چه صورت اعتكاف بر انسان واجب میشود؟

درصورتی‌كه شخص، نذر یا عهد بر اعتكاف نماید، یا قسم بر آن بخورد، اعتكاف بر او واجب می‎شود و نیز كسی كه دو روز را در اعتكاف بگذراند، اعتكافِ روز سوم بر او واجب می‎گردد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: