جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

سجده

107. كسی كه باسرعت به سجده میرود اگر سرش بیش از یك بار به مهر بخورد حكمش چیست؟

در مواردی كه سر بدون اختیار از محل سجده برمی‎گردد و دوباره بدون اختیار به محل سجده می‎رسد، یك سجده محسوب می‎شود و نماز صحیح است؛ اما اگر می‎تواند بعد از برگشتن سر از محل سجده از فرود دوباره آن به مُهر جلوگیری كند؛ باید از برگشتن سر به سجده خودداری كند و آن را یك سجده به حساب آورد (حتّی اگر ذكر سجده را نگفته باشد) و بعد از نشستن، دوباره به سجده برود و آن را سجده دوم خود حساب كند.

108. اگر در حال خواندن نماز، بچهای مهر را بردارد، چه باید كرد؟

اگر چیزی كه سجده بر آن صحیح است در دسترس او باشد، باید بر همان سجده كند؛ وگرنه ـ اگر وقت وسعت دارد ـ نماز را بشكند و دوباره با چیزی كه می‎توان بر آن سجده كرد، نماز بخواند. امّا اگر وقت تنگ است و نماز قضا می‎شود، باید به لباس خود سجده كند؛ و اگر آن هم ممكن نبود، به پشت دست سجده كند.

109. اگر هنگام گذاشتن پیشانی روی مهر نماز، قسمتی از

 

موی سر یا چادر بین پیشانی و مُهر حائل شود، وظیفه چیست؟

باید به‌طوری كه پیشانی از روی مهر بلند نشود و سجده زیاد نگردد، مو یا چادر را كنار بزنند و بعد از استقرار پیشانی روی مهر، ذكر سجده را بگویند. البتّه اگر پیشانی به مقداری كه در سجده لازم است، روی مهر باشد، كنار زدن چادر یا مو از پیشانی لازم نیست.

110. آیا در سجدههای مستحب هم، باید شرایط سجده واجب رعایت شود؟

در سجده‎های مستحب، مثل سجده شكر، رعایت شرایط سجده واجب لازم نیست.

111. آیا فقط در سجده آخر نماز میتوانیم «یا ولی العافیه...» را بگوییم؟

دعای مذكور و هر دعای دیگر را می‎توانید در تمام سجده‎ها بخوانید و مخصوص سجده آخر نماز نیست؛ بلكه خواندن دعا در حال ایستادن و نشستن و ركوع هم جایز است.

112. كسانی كه روی صندلی و میز نماز می‌خوانند آیا در موقع سجده لازم است كه نوك انگشت شست پا روی زمین باشد؟

بلی لازم است.

 

113. بعضی از كسانی كه نماز را نشسته میخوانند، برای سجده مُهر را برداشته و به پیشانی میچسبانند، آیا این كار صحیح است، یا باید پیشانی روی مهر بیاید؟

اگر بتوانند باید با استفاده از میز و مانند آن، محل سجده را بالا بیاورند؛ و اگر به این مقدار هم نمی‎توانند خم شوند، مُهر را با دست بالا آورده، پیشانی را بر آن بگذارند.

114. شخصی كه قادر به سجده كردن نیست، چه وظیفهای دارد؟

می‎تواند مهر را بر روی جای بلند مثل میز قرار دهد و بر آن سجده نماید.

115. اگر علاوه بر هفت عضوی كه در سجده، واجب است روی زمین باشد، عضو دیگری هم روی زمین قرار گیرد، مثل آرنج، سجده چه صورت دارد؟

مانعی ندارد، و سجده او صحیح است.

116. آیا سجده بر روی سنگفرشهای مسجد كه از سنگ چینی، مرمر و... میباشد، صحیح است یا باید از مهر استفاده نمود؟

سجده بر سنگ‎های مذكور صحیح است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: