پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

نیت روزه

226. شب، قصد گرفتن روزه داشتم اما سحر بیدار نشدم تا قصد كنم نزدیك آفتاب از خواب بیدار شدم، آیا روزهام صحیح است؟

بلی، صحیح است و لازم نیست حتماً سحر بیدار شوید و نیت روزه كنید.

227. یوم‌الشك چه روزی است و روزه آن چه صورت دارد؟

روزی كه نمی‎دانیم سی‎ام شعبان است یا اول رمضان، یوم‌الشك نامیده می‎شود و روزه گرفتن در آن واجب نیست، و نیز روزی كه نمی‎دانیم آخر رمضان است یا اول شوال یوم‌الشك است و روزه در آن واجب است.

در روزی كه یقین به اول رمضان ندارید، می‎توانید نیت روزه قضا نمایید و اگر روزه قضا بر عهده ندارید، می‎توانید به نیت روزه مستحبی آخر شعبان بگیرید و اگر بعداً ثابت شود كه اول رمضان بوده است، روزه رمضان محسوب می‎گردد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: