شنبه: 11/آذر/1402 (السبت: 19/جمادى الأول/1445)

خال‌کوبی

572. خال‌كوبی برای خانمها چه صورت دارد؟

اگر ضرر مهم و مورد توجه نداشته باشد، اشكال ندارد، و لكن زینت محسوب می‎شود و باید از نامحرم بپوشاند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: