سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

خال‌کوبی

572. خال‌كوبی برای خانمها چه صورت دارد؟

اگر ضرر مهم و مورد توجه نداشته باشد، اشكال ندارد، و لكن زینت محسوب می‎شود و باید از نامحرم بپوشاند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: