چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

شرایط واجب شدن خمس

283. آیا كتابی كه مورد مطالعه قرار نگرفته، خمس دارد؟

اگر كتاب، مورد نیاز انسان و در شأن او باشد، خمس به آن تعلق نمی‎گیرد هرچند آنها را در طول سال نخواند.

284. خانمی كه مقداری طلا به او هدیه شده و الان هم از آن استفاده میكند، باید خمس و زكاتش را بپردازد؟

زینت‎های مذكور زكات ندارد، و اگر در حد معمول و متعارف باشد، خمس ندارد؛ ولی چنانچه بیشتر از حد معمول و شأن فرد باشد، پرداخت خمس آن واجب است.

285. آیا به سكه طلا (بهار آزادی) خمس تعلق میگیرد؟

سكه بهار آزادی نیز مانند سایر دارایی‎ها است. چنانچه تا سر سال خمسی باقی بماند پرداخت خمس آن واجب می‎باشد.

286. آیا به سود پولی كه در بانك سپرده‌گذاری شده درصورتی‌كه خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق میگیرد؟

اگر سود به ‌نحو مشروع باشد، هر مقدار از آن، كه

 

مصرف نگردد و تا سر سال خمسی باقی بماند پرداخت خمس آن واجب است.

287. پولی بابت وام دانشجویی به ما داده میشود، آیا اگر آن را پس‌انداز كنیم خمس دارد؟

وام، مشمول خمس نمی‎گردد، مگر به مقداری كه اقساط آن پرداخت شده و پس‌انداز شده باشد.

288. خانم‌هایی كه شاغلند و درآمد دارند، آیا لازم است هر ماه خمس حقوق خود را كنار بگذارند یا تعیین سال خمسی كفایت میكند؟

پرداخت خمس در هر ماه لازم نیست، اولین حقوقی كه می‎گیرند، اول سال خمسی آنها است و چنانچه درآمدشان از مخارج سال اضافه بیاید، باید خمس آن را بپردازند.

289. مهریه خود را به‌تدریج از شوهرم میگیرم، خمس دارد یا خیر؟

مهریه خمس ندارد.

290. برای رفتن به عمره مفرده ثبت‌نام كردهام، قسمتی از پول آن را پرداختهام و بقیه وام است، آیا لازم است خمس آنها را بپردازم؟

پولی كه پرداخته‎اید، اگر از درآمد بوده و در سال‌های بعد مشرف می‌شوید، خمس دارد؛ اما وام مذكور هم پس از پرداخت اقساط و گذشتن سال خمس دارد.

 

291. اگر با این هدف كه خمس ندهیم، طوری خرج كنیم كه از درآمد سال چیزی زیاد نیاید، اشكال دارد؟

اگر مصارف حلال باشد و زاید بر شأن نباشد، اشكال ندارد و در فرض سؤال، پرداخت خمس لازم نیست.

292. خوردن غذاهایی كه به‌عنوان نذر میدهند و نمیدانیم صاحبانش حساب خمسی دارند یا نه، چه صورت دارد؟

اگر یقین نداشته باشید به عین غذایی كه مصرف می‎كنید خمس تعلق گرفته یا خیر، استفاده از آن برای شما اشكال ندارد.

293. اگر وام گرفته باشم و قبل از مصرف آن، سال خمسی برسد پرداخت خمس آن لازم است یا خیر؟

خمسِ وام، واجب نیست، مگر به مقداری كه از اقساط آن پرداخته باشید كه در حكم پس‌انداز است.

294. پولی را به‌تدریج برای تهیه خانه پس‌انداز كردهام آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟

اگر راهی برای تهیه خانه مسكونی مورد نیاز فعلی، غیر از پس‌انداز تدریجی ندارید، پس‌انداز مذكور خمس ندارد.

295. آیا سهامی‌كه از بازار بورس خریداری میكنیم، خمس دارد؟

حكم سرمایه را دارد كه در سر سال خمسی، باید خمس آن را بپردازید.

 

296. اگر از درآمد خود به كسی قرض داده باشیم، و بعد از دو سال به ما برگرداند، خمس دارد؟

بلی، پرداخت خمس آن بلافاصله واجب است.

297. در شرایط فعلی كه پول حج و عمره، بیش از یك سال در حساب سپرده در بانك میماند، پرداخت خمس آن واجب است یا خیر؟

بلی، خمس دارد.

298. حقوقی كه پس از فوت، هر ماه به خانواده مرحوم داده میشود، آیا مشمول خمس میگردد؟

چنانچه از مخارج سال اضافه بیاید، خمس دارد.

299. كسی كه به تقلید از مجتهد میّت باقی مانده است، خمس خود را باید به چه كسی بپردازد؟

لازم است خمس را به مجتهد زنده بپردازد، و پرداخت به وكیل مجتهد میت كفایت نمی‎كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: