شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

عكس‎های ائمه(علیهم‌السلام)

544. عكسها و شمایلی كه از ائمه(علیهم‌السلام) كشیده میشود، صحت دارد؟

هیچ دلیلی بر تشابه این عكس‎ها با آن ذوات مقدس وجود ندارد و نمی‎توان به ائمه^ نسبت داد.

موضوع: 
نويسنده: