پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

قضای روزه

247. آیا قضای روزه رمضان را باید پشت سر هم بگیریم؟

خیر، پی‌درپی بودن روزه قضا، لازم نیست.

248. آیا برای روزههایی كه از شخصی قضا شده، میتوان كسی را اجیر نمود یا خیر؟

تا شخص زنده است، دیگری نمی‎تواند برای او قضای نماز و روزه به‌جا آورد؛ بلی، می‎تواند وصیت كند كه اگر موفق به گرفتن قضای روزه نشد، پس از مرگ برای قضای روزه او كسی را اجیر كنند.

249. كسی كه روزه قضای رمضان بر عهده اوست، آیا میتواند روزه قضای پدر را بگیرد؟

درصورتی‌كه وقت روزه قضای خودش وسعت دارد، مانعی ندارد.

250. در سال گذشته چند روز از روزههای ماه رمضان را

 

افطار كردم و تعداد آنها را فراموش كردهام؛ حال چند روز روزه قضا بر من واجب است؟

به مقداری كه یقین دارید، قضای آن را بگیرید و قضای روزه‎های مشكوك واجب نیست؛ اگرچه گرفتن آن مطابق احتیاط است.

251. آیا باید قضای روزههایی راكه در ماه رمضان به علت مسافرت یا بیماری نگرفتهام، فوری بگیرم؟

خیر، لازم نیست؛ اما نباید تأخیر به حدی باشد كه مسامحه و كوتاهی در تكلیف صدق كند.

252. اگر روزه قضا گرفته باشیم و ظهر به مهمانی دعوت شویم، آیا میتوانیم روزه را بشكنیم و در روزهای بعد جبران نماییم؟

افطار روزه قضای ماه رمضان (اگر وقت قضا تنگ نباشد) قبل از ظهر اشكال ندارد؛ اما افطار آن در بعد از ظهر، جایز نیست و كفاره نیز بر فرد واجب می‎شود. كفاره آن، اِطعام ده مسكین و در صورت عجز از اطعام، سه روز روزه گرفتن است.

253. در گذشته بعضی از روزههایم را نگرفتهام، اكنون كه ناراحتی معده دارم، قضای آن را چگونه به‌جا آورم؟

كفاره آنها را بپردازید و قضای روزه‎های گذشته را به‌جا

 

آورید. البته لازم نیست قضای آنها پی‌درپی باشد و اگر با فاصله هم نمی‎توانید قضای آن را به‌جا آورید، هر وقت قدرت پیدا كردید انجام دهید؛ و در غیر این صورت باید برای انجام آن وصیت كنید. درباره روزه‎های امسال نیز اگر تا رمضان آینده قادر به انجام قضای آن نشوید، گرفتن روزه واجب نیست؛ فقط كفاره آن را بپردازید.

254. دخترانی كه تازه به سن بلوغ میرسند، و قدرت گرفتن همه روزهها را ندارند، چه وظیفهای دارند؟

هر مقدار از روزه‎ها را كه می‎توانند، در ماه رمضان بگیرند و قضای بقیه آن را در طول سال به‌تدریج به‌جا آورند و اگر نمی‎توانند روزه بگیرند، فعلاً پرداخت كفاره (یك مُدّ طعام تقریباً 750 گرم طعام برای هر روز) كافی است و در سال‎های بعد قضای آن را هم بگیرند.

255. آیا میتوانیم قضای روزه رمضان را در مسافرت بگیریم؟

خیر، مگر آنكه قصد اقامت ده روز كرده باشید.

256. پدرمان از دنیا رفته است، آیا میتوانیم هم‌زمان روزههای او را قضا كنیم؛ یا در گرفتن روزه قضا، ترتیب لازم است؟

هم‌زمان بودن روزه قضا اشكال ندارد، بنابراین چند نفر می‎توانند در یك روز روزه قضای او را به‌جا آورند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: