سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

نفقه زن و فرزند

419. آیا پدر خانواده در صورت تخلّف از پرداخت نفقه همسر و فرزندان، ضامن است؟

شوهر در صورت تخلّف از پرداخت نفقه همسر، ضامن است و باید جبران نماید، اما اگر پدر نفقه فرزند را نداد، گناه كرده ولی ضمان شرعی ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: