جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

حجاب توریست‎ها

449. آیا لازم است حجاب را برای توریستها الزامی كنیم؟

افراد توریست، از جهت حكم فقهی حجاب، تابع دین خود هستند؛ لكن همان‌گونه كه ملزم به رعایت دیگر قوانین كشور هستند نباید اجازه داده شود برخلاف ارزش‎های دینی و فرهنگی كشور اقدام كنند، و موجب اشاعه فساد و ابتذال اخلاقی شوند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: