سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

حذف موهای زائد بدن

563. استفاده از مواد شیمیایی یا دستگاهی كه موهای زائد بدن را برای همیشه از بین ببرد چه حكمی دارد؟

اگر به‌لحاظ طبّی ضرر قابل اعتنا نداشته باشد، اشكال ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: