چهارشنبه: 15/آذر/1402 (الأربعاء: 23/جمادى الأول/1445)

استخاره

555. استخاره چیست و عمل به آن واجب است یا خیر؟

استخاره طلب خیر از خداوند متعال است و مورد آن جایی است كه در انجام كاری، شخص، تحقیق خود را انجام داده ولی به نتیجه نرسیده و مردد باقی مانده است، كه می‎تواند استخاره كند. عمل به استخاره واجب نیست؛ لكن اگر استخاره بد آمد، بهتر است با آن مخالفت نشود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: