سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

موسیقی

528. چنانچه كسی به ناچار در محیطی باشد كه نوار مبتذل پخش میشود و چارهای ندارد تكلیفش چیست؟

استماع و گوش دادن حرام است، ولی به گوش رسیدن آن حرام نیست. بنابراین، در صورت اضطرار، توقف در آن محیط مانعی ندارد، به موسیقی گوش ندهد؛ هرچند به گوش او برسد.

529. گوش دادن به موسیقی متناسب با مجالس لهو و لعب، چنانچه در فرد تأثیر نگذارد، چه حكمی دارد؟

موسیقی‎هایی كه با مجالس لهوولعب و غفلت متناسب است حرام شمرده می‎شود، و ملاك حرمت تأثیرگذاری بر نوع مردم است، اگرچه بر شخص خاص اثر نداشته باشد.

530. گوش دادن آقایان به نواری كه خوانندهاش خانم باشد و از سرودههای شعرایی مثل حافظ و مولوی و... بخواند چه حكمی دارد؟

چنانچه صدای زن به‌صورت غنا نباشد و گوش دادن آن

 

به قصد لذت انجام نگیرد و مفسده‎ای بر آن مترتب نگردد، اشكال ندارد و اگر یكی از ویژگی‎های یاد شده را دارا باشد، گوش دادن به آن جایز نیست.

531. هر نوع موسیقی كه بتوان با آن رقصید چه حكمی دارد؟

موسیقی مطلقا حرام است.

532. درصورتی‌كه آهنگِ ترانههای غیر مجاز با ادواتی كه برخی آن را مجاز می‌دانند نواخته شود، گوش دادن به آنها چه حكمی دارد؟

موسیقی به معنای نواختن آلات طرب كه انواع متعدد دارد، حرام است، چه همراه با آواز باشد و چه نباشد، و غنا كه آواز مطرب و مناسب با مجالس لهو است، بنفسه حرام است، اگرچه همراه با آلات موسیقی نباشد، و شرط مطرب بودن، در حرمت غنا است و اما استماع آلات موسیقی مطلقا حرام است.

533. اگر مسئولان هیئت، از نذورات و تبرّعات افراد كه برای هیئت میدهند، وسایل موسیقی بخرند چه صورت دارد؟

خرید وسایل لهوی حرام است و خریداران در برابر پول هیئت كه صرف خرید این ابزار می‎كنند، ضامن هستند.

534. چند سالی است كه استفاده از آلات موسیقی در برخی هیئتهای مذهبی مرسوم شده است، حكم آن چیست؟

 

استفاده از ابزار و آلات مختص موسیقی‎ لهوی حرام است، و در غیر مختص هم، جایز نیست.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: