چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

صدقه دادن به سادات

573. آیا صدقات مستحبی و كفارات را میتوان به سادات داد؟

 

دادن صدقات مستحبی به سادات جایز است، اما كفاره غیر سیّد را به سیّد ندهند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: