پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

صدقه دادن به سادات

573. آیا صدقات مستحبی و كفارات را میتوان به سادات داد؟

 

دادن صدقات مستحبی به سادات جایز است، اما كفاره غیر سیّد را به سیّد ندهند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: