شنبه: 11/آذر/1402 (السبت: 19/جمادى الأول/1445)

صدقه دادن به سادات

573. آیا صدقات مستحبی و كفارات را میتوان به سادات داد؟

 

دادن صدقات مستحبی به سادات جایز است، اما كفاره غیر سیّد را به سیّد ندهند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: