چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

شیر دادن و محرمیّت

431. اگر دختر، شیر خانمی غیر از مادر خود را بخورد، به كدام‌یك از فرزندان آن زن محرم میشود؟ آیا فرزند مادر رضاعی به برادر و خواهر این دختر محرم میشود؟

اگر شیر خوردن به مقدار رضاع كامل و با شرایط آن بوده، این دختر به تمام فرزندان آن زن محرم می‎شود.

خیر، فرزندان مادر رضاعی فقط به این دختر محرمند و نسبت به خواهر و برادر او نامحرم هستند.

432. پسری كه، به‌سبب ناتوانی مادرش در امر شیردهی، توسط زنی دیگر شیر داده میشود، آیا میتواند با دختر آن زن ازدواج كند؟

اگر با رعایت شرایط هشت‌گانه از آن زن شیر بخورد، با دخترهای آن زن محرم می‎شود و حكم خواهران خودش را پیدا می‎كند و ازدواج با آنها حرام است. در این مورد می‎توانید به توضیح‌المسائل (احكام نكاح، بخش شیردادن) مراجعه فرمایید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: