يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

رایت و كپی و شكستن قفل CD

548. شكستن قفل CD و نسخه‌برداری و تكثیر آن بدون اجازه از صاحب اصلیاش چه حكمی دارد؟

اگر در موقع فروش، شرط نشكستن قفل و عدم كپی

 

شده و یا مبنیّاً بر آن فروخته شده باشد، شكستن قفل و كپی كردن خلاف شرط است و جایز نیست.

549. بعضی اوقات ناچاریم یك یا چند صفحه و گاهی یك فصل از كتابی را برای درس یا تحقیق كپی كنیم، چه صورت دارد؟

كپی چند صفحه یا یك فصل از كتاب، چاپ كتاب نیست و آن حكم را ندارد، و اگر مالك آن اذن بدهد اشكال ‎ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: