سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

روزه مسافر

263. كسی كه میداند آخر هفته به وطن برمیگردد، آیا میتواند قصد ده روز نماید و روزههای خود را در مسافرت بگیرد؟

اگر می‎داند كه آخر هفته برمی‎گردد و تصمیم جدی بر ماندن ده روز ندارد، قصد اقامت ده روز صحیح نیست و روزه باطل است.

264. اگر در مسافرت سحری بخوریم و در همان روز به وطن برگردیم، میتوانیم روزه بگیریم؟

چنانچه قبل از اذان ظهر به حد ترخّص وطن ـ جایی كه صدای اذان شهر شنیده می‎شود و دیوار شهر دیده می‎شود ـ برسید و در مسافرت هم كاری كه روزه را باطل می‎كند، انجام نداده باشید، باید قصد روزه كنید و روزه صحیح است.

265. خلبانی‌كه مسیر پروازی او در جهت طلوع خورشید یا در خلاف جهت آن است، وضعیت روزه او چگونه است؟

 

افطار و سحر خود را مطابق مكانی كه در آن قرار می‎گیرد، انجام دهد.

266. آیا انسان میتواند نذر كند كه روزه رمضان را در مسافرت بگیرد؟

خیر، چنین نذری باطل است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: