پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

خرید و فروش

327. اجناسی را كه از سابق در مغازه مانده و خرید ارزان داشتهایم، میتوانیم به قیمت روز بفروشیم؟

مانعی ندارد؛ ولی سعی كنید بی‎انصافی نشود كه آثار سوء دارد.

328. خرید و فروش چیزهایی كه احتمال دزدی بودن آنها را میدهیم، چگونه است؟

صرف احتمال مسروقه‌ بودن‌ كالا مضر نیست؛ اما اگر بعداً معلوم شود كه مال دیگری است، باید به صاحبش برگردانده شود.

329. آیا معامله مال مسروقه باطل است یا فضولی؟

تصرف در مال مسروقه حرام است، و اگر معامله‎ای بر روی آن انجام گیرد، فضولی است، كه با رد مالك باطل می‎شود.

330. حكم پولی كه دلال معاملات حرام [مثل واسطه در گرفتن قرض ربوی از طرفین معامله میگیرد چیست؟

واسطه‎گری و دلالی برای معاملات حرام، حرام است و

 

باید پولی را كه برای این كار گرفته، به صاحبش برگرداند.

331. كسانی كه به فالگیری مشغولند، اولاً كار آنها چه صورت دارد و ثانیاً پولی كه به آنها داده میشود، جایز است یا خیر؟

عمل آنها حرام است و پول دادن در مقابل آن، تضییع مال و استفاده از آن پول هم اكل مال به باطل و حرام است.

332. كسانی كه ازطریق فروش مواد مخدر پولی به دست آوردهاند و فعلاً توبه كردهاند، نسبت به پولهای مذكور چه تكلیفی دارند؟

اگر واقعاً از گناه خود توبه كنند، ان‌شاء‌الله خداوند متعال آنها را می‎آمرزد و نسبت به اموالی كه جمع كرده‎اند، لازم است به مرجع تقلید خود مراجعه نمایند تا وظیفه ایشان را بیان نماید.

333. آیا پیشخرید اجناس به قیمت‌ كمتر صحیح است؟

اشكال ندارد، مشروط به آنکه تمام قیمت را نقد بپردازد.

334. خرید و فروش و به گردن انداختن صلیب چه صورت دارد؟

معامله صلیب و به گردن آویختن آن حرام است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: