چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

مکان نمازگزار

80. آیا نماز خواندن روی تخت جایز است؟

اگر هنگام نماز، تخت، حركت زیادی نداشته باشد و بدن روی آن آرام گیرد، نماز صحیح است.

 

81. در نماز جمعه از روزنامهای كه اسم خدا در آن نوشته شده است به‌عنوان زیرانداز استفاده میكنیم، اشكال دارد؟

نشستن و ایستادن روی چیزی كه اسم خدا در آن نوشته شده است، حرام است و نباید روی آن نماز خواند.

82. آیا نماز خواندن بر روی فرش ابریشمی، برای مردان صحیح است ؟

مانعی ندارد.

83. خواندن نماز نافله در حالات مختلف راه رفتن، نشستن، كار و... به چه نحو است؟ سجده و ركوع را چه میكنند؟

خواندن نماز نافله در هر حالی صحیح است و هنگام راه رفتن، ركوع و سجده آن با اشاره انجام می‎گیرد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: