سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

احکام چیزهایی که روزه را باطل می‌کند

228. در ماه رمضان اگر فكر میكند كه میتواند تا قبل از اذان صبح غسل كند، اما نتواند آیا روزه صحیح است؟

چنانچه موفق به غسل نشود و در تنگی وقت قبل از اذان صبح، تیمم بدل از غسل نماید روزه‎اش صحیح است.

229. روزهداری كه دندانهایش خون‌ریزی داشته باشد و مجبور باشد آنها را بشوید و در حین شستن، خون به گلویش برسد، روزهاش چه حكمی دارد؟

شستن دهان و دندان به هنگام روزه مانعی ندارد، ولی پس از شستن بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد تا مطمئن شود كه آب در دهان نمانده است و اگر خون، بی‎اختیار و یا سهواً به گلو برسد، روزه را باطل نمی‎كند.

230. پركردن دندان در ماه رمضان چگونه است؟

پركردن، جرم‎گیری و كشیدن دندان در ماه رمضان برای پزشكان مانعی ندارد و برای شخص روزه‎دار، زمانی جایز است كه مطمئن باشد خون یا آبی كه به‌وسیله دستگاه، وارد فضای دهان می‎شود، فرو نخواهد رفت.

231. اگر روزهدار به نامحرم نگاه كند، آیا روزهاش باطلمیشود؟

روزه صحیح است؛ ولی باید از آن گناه توبه كند و

 

توجه داشته باشد ـ همان‎گونه كه در روایات آمده ـ روزه گرفتن فقط امساك و پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست، بلكه باید چشم و گوش و زبان و قلب و سایر اعضا نیز روزه باشند و از ارتكاب خلاف و گناه حفظ شوند و الا از ثواب و ارزش روزه كاسته می‎شود.

232. شخصی‌كه به حرمت و حكم استمناء آگاهی نداشته و بدون غسل، نماز و روزه به‌جا آورده است، چه حكمی دارد؟

نمازهایی را كه بدون غسل خوانده، باید قضا كند، و نسبت به روزه‎ها، اگر واقعاً در زمانی كه استمنا می‎كرده به حكم مسأله جاهل بوده و در تحقیق و سؤال كوتاهی نكرده است، روزه‎ها قضا ندارد.

233. اگر در شب ماه رمضان جُنُب شویم و تا نزدیك اذان صبح غسل را به تأخیر اندازیم و سپس تیمم كنیم، آیا روزه صحیح است؟

تأخیر غسل، معصیت و گناه است، اما در مورد سؤال كه عمداً غسل را تأخیر انداخته‎اید، لازم است با تیمم روزه بگیرید و قضای آن را هم بنا بر احتیاط واجب، به‌جا آورید.

234. اگر خانمی تا بعد از اذان صبح عذر داشت، ولی قبل از طلوع آفتاب پاك شد و غسل كرد، آیا روزه آن روزش صحیح است؟

 

در مورد سؤال كه عذر تا بعد از اذان صبح ادامه داشته است، روزه آن روز صحیح نیست؛ همان‌گونه كه اگر چند دقیقه قبل از اذان مغرب نیز عادت شود، روزه‎اش باطل می‎گردد.

235. اگر در ماه رمضان، غسل جنابت را فراموش كنیم و پس از چند روز یادمان بیاید، چه تكلیفی داریم؟

باید روزه آن چند روز را قضا كنید؛ ولی كفاره ندارد.

236. هنگامی كه روزه میگیرم، بدنم به‌شدت سست میشود و نمیتوانم كارهایی مثل درس خواندن را انجام دهم، وظیفه من چیست؟

این‌گونه ضعف و سستی‎ها تقریباً لازمه روزه است و برای نوع افراد پیش می‎آید و نمی‎توان به‌خاطر آن، روزه را خورد. می‎توانید سحر از غذای مقوی استفاده كنید و ساعات خواب شب را كمی بیشتر نمایید تا در روز دچار مشكل نشوید.

237. بیماری است كه اگر در روز تنها یك قرص بخورد، میتواند روزهاش را بگیرد؛ آیا روزه بر او واجب است؟

اگر برای معالجه ناچار از مصرف دارو در روز باشد؛ روزه بر او واجب نیست و بعداً قضای آن را بگیرد.

238. اگر روزه باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا كند، آیا روزهام باطل میشود؟

 

خوردن و آشامیدن روزه را باطل می‎كند؛ هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص دیگر باشد.

239. اگر كسی در ماه رمضان تصمیم به خوردن چیزی بگیرد، امّا قبل از خوردن، منصرف شود، روزهاش چه صورت دارد؟

با تصمیم به خوردن روزه، روزه باطل می‎شود و لكن نباید تا وقت افطار مفطری به‌جا آورد، و بعداً هم قضای آن را بگیرد.

240. آیا اگر در حال روزه سهواً چیزی بخوریم، روزه باطل میشود؟

خیر، روزه باطل نمی‎شود، و فرقی بین روزه رمضان و روزه قضا یا مستحبی نیست.

241. آیا گوش كردن به موسیقی و نگاه به نامحرم، روزه را باطل میكند؟

گناهان مذكور روزه را باطل نمی‎كند؛ لكن ثواب آن را كاهش می‎دهد. در روایات آمده است كه روزه گرفتن، فقط پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست؛ بلكه باید چشم، گوش، زبان، قلب و سایر اعضا نیز روزه باشند و از ارتكاب خلاف و گناه حفظ شوند تا ثواب روزه كامل به شخص داده شود.

 

242. شخصی در ماه رمضان غسل را به‌صورت صحیح انجام نداده است، مثلاً سحر غسل كرده و در روز متوجه مانعی بر روی دست شده، نسبت به روزهاش چه وظیفهای دارد؟

روزه او صحیح است، باید پس از برطرف كردن مانع، غسل را تكمیل و قضای نمازی را كه با غسل ناقص انجام داده، به‌جا آورد.

243. اگر در شب ماه رمضان جنب شویم تا كی میتوانیم غسل را تأخیر بیندازیم؟

برای گرفتن روزه رمضان و قضای آن، باید قبل از اذان صبح غسل نمایید و در روزه‎های مستحبی، واجب نیست غسل را قبل از اذان صبح انجام دهید.

244. اگر سحر ماه رمضان جنب باشم، و فرصتی هم برای غسل كردن نداشته باشم، چه كنم؟

اگر در تنگی وقت قبل از اذان صبح، تیمم بدل از غسل نمایید، روزه صحیح است و بعد برای انجام نماز صبح غسل كنید.

245. افطار روزه مستحبی در بعد از ظهر چه صورتی دارد؟

روزه مستحبی را در هر موقع از روز می‎توان افطار كرد.

246. شخصی روزه میگیرد؛ اما بعد از ظهرها مبتلا به سردرد

 

شدید میشود؛ آیا روزه گرفتن برای او واجب است یا نه؟

اگر سردردی است كه قابل تحمل نیست، روزه واجب نیست؛ ولی اگر با مراعات بعضی امور، مثل استراحت بیشتر و یا خوردن دارو در شب، قابل تخفیف باشد، روزه واجب است.

موضوع: 
نويسنده: