رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
چهارشنبه: 10/خرد/1402 (الأربعاء: 11/ذو القعدة/1444)

هدیه از مال حرام

383. با پسر نامحرمی دوست شدم و هدایایی برایم خریده است، اكنون كه متوجه حرمت دوستی با نامحرم شدهام و رابطه خود را با او قطع كردهام، آیا باید هدایای موجود را به او برگردانم؟

اگر هدایا موجود است و مطالبه می‎كند، باید به او بازگردانید، در غیر این صورت برگرداندن لازم نیست؛ لكن اگر آن هدایا را با دادن به دیگران از محیط زندگی خود دور كنید تا خاطرات معصیت و گناه، كمتر در نظر شما مجسم شود، اولویت و رجحان دارد.

384. اگر به ما هدیهای داده شود كه میدانیم از راه حرام تهیه شده است، چه وظیفهای داریم؟

اگر یقین به حرام بودن آن دارید، نباید قبول كنید؛ و در صورت قبول، اگر صاحب آن را می‎شناسید، باید به صاحب واقعی برسانید؛ و اگر نمی‎شناسید، با اجازه مجتهد جامع‌الشرایط، ازطرف صاحبش به فقیر غیر سید، صدقه بدهید.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: