سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

عقد ازدواج

399. آیا خواندن صیغه عقد ازدواج، درحالی‌كه زن در عادت ماهانه باشد، صحیح است؟

اشكال ندارد؛ و پاك بودن زن در وقت خواندن عقد، شرط صحت عقد نیست.

400. آیا عقد ازدواج نیاز به شاهد دارد؟

در ازدواج دائم یا موقت، نیاز به حضور شاهد نیست.

401. آیا ازدواج دختر سید با غیر سید اشكال دارد؟

خیر، اشكالی ندارد؛ لكن سزاوار است شوهر، حرمت همسر سیده خود را بیش‎تر رعایت كند.

402. اگر بخواهیم عقد موقت را به عقد دائم تبدیل كنیم، چگونه عمل كنیم؟

باید مدّت عقد موقت تمام شود و یا بقیّه مدت را شوهر ببخشد و سپس عقد دائم خوانده شود و در غیر این صورت، عقد دائم باطل است.

403. فرزندی كه در عقد موقت به وجود میآید، مربوط

 

به چه كسی است؟

همانند فرزندی كه در عقد دائم متولد می‎شود، به پدر و مادر شرعی تعلق دارد و از یكدیگر ارث هم می‎برند، و نفقه و مخارج او بر عهده پدر است.

404. كسی‌كه همسر خود را طلاق داده است آیا میتواند در ایام عده او را به عقد موقت خود درآورد؟

در طلاق باین اشكال ندارد، اما در طلاق رجعی عقد صحیح نیست، و در صورت لمس یا نزدیكی رجوع محسوب می‎شود.

405. اگر به كسی برای خواندن عقد ازدواج یا طلاق وكالت دادیم و بعد پشیمان شدیم، ولی وكیل صیغه عقد یا طلاق را جاری كرد، آیا عقد و طلاق صحیح است یا خیر؟

عمل وكیل تا زمانی كه مطلع از عزل نشده ممضی و پذیرفته شده است. بنابراین، اگر پس از پشیمانی به وكیل اطلاع نداده باشید، عقد و یا طلاق صحیح است؛ و اگر اطلاع داده باشید، عقد فضولی است و منوط به اجازه شما است، اما طلاق باطل است.

406. روابط بین خانم با نامزدش باید چگونه باشد، آیا باید به تمام خواستههای او پاسخ دهد؟

نامزد قبل از اجرای صیغه عقد نامحرم است. اما وقتی

 

صیغه عقد شرعی بین زن و شوهر خوانده شد، وظایفی كه ازنظر شرع مقدس برای هریك از طرفین تعیین شده و در رساله‎های عملیه بیان گردیده، بر عهده آن دو مترتب می‎شود؛ هرچند هنوز مراسم رسمی عروسی انجام نشده باشد. در این صورت، طرفین می‎توانند هرگونه لذتی از یكدیگر ببرند. البته خوب است آن مقدار از روابط كه عرفاً و طبق مرسوم به بعد از عروسی موكول شده رعایت شود.

407. آیا لازم است با هر دختری كه خانواده برایم انتخاب میكند، ازدواج كنم؟

خیر، مجبور به ازدواج با او نیستید؛ ولی از آنجا كه پدر و مادر در امر ازدواج بیش از شما تجربه دارند و نكاتی را در نظر می‎گیرند كه شاید مورد توجه شما نباشد، مناسب است شما شرایط لازم همسر آینده خود را با ایشان مطرح كنید تا انتخاب دقیق‎تر صورت گیرد.

408. ازدواج با كفار، در چه صورتی جایز است؟

ازدواج زن مسلمان با مرد كافر ـ اهل كتاب و غیر اهل كتاب ـ و ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غیر اهل كتاب، حرام و باطل است؛ بلی، مرد مسلمان می‎تواند با كافر اهل كتاب ـ یهودی، مسیحی و زرتشتی ـ ازدواج موقت نماید، بلكه ازدواج دائم نیز جایز است اگرچه خلاف احتیاط است.

 

409. آیا میتوان با دو خواهر ازدواج موقت كرد؟

جمع بین دو خواهر در ازدواج دائم یا موقت جایز نیست.

410. استفاده از زنجیر، انگشتر و حلقه نامزدی طلا برای مردان چه صورت دارد؟

زینت به طلا برای مرد در هر حال حرام و نماز با آن نیز باطل است.

411. حكم طلای سفید برای مردان چگونه است؟

طلای زرد، اگر مخلوط نقره داشته باشد كه در اصطلاح برخی طلای سفید نامیده می‎شود، برای مرد جایز نیست؛ اما پلاتین كه فلز دیگری غیر از طلا است، برای مردان اشكال ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: